Status Nadačního fondu Miroslava Šaška

Nadační fond Miroslava Šaška si klade za cíle rozvoj duchovních hodnot v návaznosti na dílo a odkaz Miroslava Šaška, a to konkrétně:
(a) podpora vydávání knih a jiných děl Miroslava Šaška v České republice a zahraničí, podpora vydávání jiných kvalitních knih pro děti a mládež v České republice a v zahraničí;
(b) podpora a organizování kulturně sociálních aktivit;
(c) podpora a pořádání stáží, seminářů, dílen a workshopů;
(d) podpora a pořádání výstav;
(e) podpora a účast na vydavatelské a nakladatelské činnosti;
(f) podpora a účast na mimoškolní výchově a vzdělání.